transf
orma
tor.

Bærekraft skapes i energifeltet mellom samfunnets utfordringer og virksomheters endringsvilje

“Styrkr er strategisk rådgiver for virksomheter med vilje til å skape en bærekraftig framtid.”

Gi kraft til mulighetene!

Ta samfunnsrollen. Hvilken rolle skal din virksomhet ta i løsning av samfunnets fellesutfordringer? Hvordan kan bærekraft bidra til verdiskaping og samfunnsutvikling?

Bruk kunnskap. Hvilke faktorer påvirker dine ambisjoner og muligheter? Hvordan kan sakkunnskap og samfunnsforståelse kobles sammen til en grundig analyse?

Sett strategien. Hvilken strategisk retning skal du velge? Hvilke mål settes for å oppnå ønsket resultat, og hvilke strategiske grep må tas for å utnytte mulighetene?

Skap dialog. Hvem er det viktig for deg å nå? Hvilke aktører er viktige for å realisere ambisjonen og nå målene, og hvordan forutsetningene påvirkes positivt?

Vis effekten. Hvordan synliggjør du innsats, resultater og muligheter? Hvordan kan strategisk års- og samfunnsrapportering dokumentere virksomhetens effekt?

“Hos Styrkr går vi i dybden og inkluderer innsikt i forskning og politikk i våre analyser”

Fordypning

I Styrkr er vi opptatt av å gå i dybden. Vi deler tankene i bloggen vår på Medium.

“Styrkr er norrønt og betyr styrke, makt, hjelp, assistanse, bistand, nytte.”

Om oss

Vi er tre godt voksne menn med lang og tung erfaring fra bransjen.

Christoffer Paur Knudsen

Arbeider særlig med miljøutfordringer og virksomheters samfunnsrolle og samfunnsoppdrag. Ekspert på nasjonale og internasjonale standarder og krav til rapportering, og utvikling av system og struktur for års- og samfunnsrapportering i offentlig og privat sektor. Engasjert rådgiver for store private og børsnoterte selskap. Mer enn femten års erfaring som spesialisert rådgiver. Utdannet sivilingeniør med fordypning i miljøfag.

Christoffer er partner og daglig leder i Styrkr.

christoffer@styrkr.no

Dag Leraand

Arbeider mest med strategisk rådgiving innen posisjonering og påvirkning, og samfunnsrolle og analyse. Ekspert på samfunnstrender og modellering av faktorer som påvirker utviklingen av samfunn og virksomheter. Engasjert som strategisk rådgiver og personlig sparringpartner for ledere i offentlige, private og frivillige virksomheter. Mer enn tjue års erfaring som kommunikasjonsrådgiver; like lenge som journalist og redaktør. Faglitterær forfatter.

Dag er partner i Styrkr.

dag@styrkr.no

Einar B. Strømstad

Arbeider helst med strategiutvikling, samfunnsdialog, strategisk kommunikasjon og forretningsutvikling. Ekspert på utvikling og iverksetting av strategier og planer for eksisterende og nye virksomheter. Engasjert som styreleder og -medlem i flere selskap. Mer enn tjue års erfaring som rådgiver for store virksomheter i privat og offentlig sektor; ti år som journalist i riksmedier.

Einar er partner og styreleder i Styrkr.

einar@styrkr.no

Ta kontakt med Christoffer Paur Knudsen på 990 01 733.

Sving gjerne innom kontoret på Stortorvet 3 for en prat og en kopp kaffe. Du finner oss i 6. etasje.